Členstvo v UIMLA


Prečo byť Medzinárodný horský sprievodca - International Moutain Leader (IML)
 
Na celom svete sú momentálne len dve medzinárodne uznávané organizácie, ktorých členovia môžu za úplatu (na základe živnostenského listu) oprávnene vodiť alebo sprevádzať ľudí po horách nielen doma ale aj v zahraničí. 
Sú to členovia vodcovskej organizácie UIAGM a sprievodcovia UIMLA. 
Existujú mnohé organizácie pôsobiace v horských oblastiach, ktoré v nich vykonávajú činnosť a ich členom dovoľujú sa v nich pohybovať, ale nie za účelom vykonávania povolania. Za túto činnosť nemôžu dostávať finančnú odmenu!  

Výhody členov UIMLA a IML
 • plnohodnotné vzdelanie medzinárodného horského sprievodcu (IML),  podľa "štandardov UIMLA “ čiže  rovnakých školiacich postupov, metód a pravidiel, ktoré používajú vo výučbe všetky členské krajiny školiace svojich členov
   
 • permanentné vzdelávanie v horskej sprievodcovskej činnosti,  pre všetkých členov organizácie (nové prvky, nové materiály, nové postupy, nové preškolenia)
   
 • IML má právo  podnikať doma aj v zahraničí, poskytovať širokej verejnosti individuálne, alebo prostredníctvom cestovných kancelárií svoje služby na sprevádzanie ich klientov po horách celého sveta
   
 • IML môže sprevádzať klientov vo svetových horských oblastiach aj mimo značených turistických trás, ak to v danej krajine dovoľujú miestne legislatívne úpravy a zákony
   
 • IML má celosvetovo uznávaný  a rešpektovaný preukaz poskytujúci široké možnosti zamestnania, zliav v športových obchodoch, zľavu na hromadné dopravné prostriedky v horách (lanovky, zubačky, vláčiky,...), zľavu na ubytovanie v horských chatách a penziónoch, zľavu zo vstupného na rôzne atrakcie v horách, do múzeí a pod.
   
 • IML je zapísaný v registri odborných kvalifikácií EU ako povolanie, ktoré je uznávané každou členskou krajinou Európskej únie, resp. krajinou mimo Európy, kde má UIMLA člena

Povinnosti  IML, člena UIMLA

Základnou povinnosťou IML, člena medzinárodnej organizácie UIMLA je prirodzená slušnosť a dodržiavanie „štandardov UIMLA“, dodržiavanie rozsahu kompetencií, ktoré IML má. 
Druhou povinnosťou je dodržiavanie zákonov a predpisov tej  krajiny, v ktorej IML pôsobí. 

Medzi horskou vodcovskou a horskou sprievodcovskou činnosťou sú rozdiely, ktoré musia všetci dodržiavať.

Horský vodca UIAGM vedie svojich klientov zvyčajne v teréne mimo vyznačených turistických chodníkov. Túry s horským vodcom svojim charakterom a náročnosťou častokrát vyžaduje použitie horolezeckej  techniky a umelých zabezpečovacích pomôcok.

Horský sprievodca UIMLA sprevádza klientov často po značených turistických chodníkoch, alebo mimo nich bez nutnosti použitia horolezeckého výstroja a výzbroje k zaisteniu bezpečnosti sprevádzaných osôb. Ide o menej technicky náročné výstupy a túry.

Naša organizácia na začiatku roka 2015 vstupnou skúškou otvára kurz:

"Medzinárodý horský sprievodca"


Ak máte o kurz horských sprievodcov záujem, vyplňte detailne dotazník, ktorý nájdete kliknutím na nasledujúcu link:

"Prihláška na kurz horského sprievodcu" 

Podrobné informácie týkajúce sa rozsahu, obsahu, dĺžky a ceny kurzu horského sprievodcu získate v aktualitách, alebo v sekcii:

"Kurzy pre verejnosť"

Často kladené otázky