Valné zhromaždenie UIMLA na Slovensku (jeseň 2018)


V dňoch 7.-11.11.2018 sa v AquaCiry resort v Poprade konalo výročné valné zhromaždenie delegátov UIMLA. Prvý krát sa VZ koná u nás a naša organizácia si svoju hostiteľskú povinnosť splnila na jednotku. 
V oba dni rokovania sa schvaľoval rozpočet organizácie na nasledujúci rok spolu s výškou poplatku na člena národnej asociácie. 
Celý schvaľovací proces trval dlho, pretože niektorí členovia s rozpočtom nesúhlasili a tým blokovali ďalšie body rokovania.
V rámci rozširovania organizácie sa prezentovali nové krajiny (Švédsko, Maďarsako a Slovinsko), ktoré sa pripojili k ašpiratským krajinám (Chile a Japonsko).
Po odoznení prezentácií zo zimných a letných hodnotení ašpiranských krajín, ktoré absolvovali celý hodnotiaci proces sa po hlasovaní stali Macedónsko a Rakúsko plným členom UIMLA a tým rozšírili počet krajín na 19.
Delegáti dostali informácie o záujme ďalších krajín stať sa členmi UIMLA. Medzi také krajiny patrí Kyrgistan, Irán, Nórsko, Nepál a USA.
Na záver celého podujatia v Poprade sa konal Gala večer, na ktorom sme mohli privítať prezidenta SR pána Andreja Kisku a nášho najlepšieho himalaistu Petra Hámora.
Úprimne musíme poďakovať všektým našim členom, ktorí sa podielali na origanozácii VZ a našim priateľom a podporovateľom za materiálnu pomoc, bez ktorej by stretnutie nebolo také úspešné.