UIMLA

Charakteristika                                                                                               

Union of International Mountain Leader Associations
Únia asociácií medzinárodných horských sprievodcov - www.uimla.org

UIMLA je medzinárodná neštátna organizácia, ktorá združuje národné asociácie horských sprievodcov štátov z celého sveta. Sídlom medzinárodnej organizácie je Francúzsko – Chambery.

UIMLA bola založená v roku 2004. Táto medzinárodná organizácia nadviazala na činnosť Komisie európskych horských sprievodcov, ktorá existovala od roku 1989.

Kvalifikačný štandard bol prevzatý od Komisie európskych sprievodcov a bol vytvorený dokument s názvom "Platforma spoločenstva" pre podmienky prístupu k povolaniu Európskeho horského sprievodcu.
Tento dokument je súčasťou Dohody z Chamonix uzatvorenej dňa 16.12.1992 medzi Komisiou európskych horských sprievodcov  a Komisiou európskych horských vodcov.

UIMLA International Mountain Leader (medzinárodný horský sprievodca) a IFMGA International Mountain Guide (medzinárodný horský vodca) sú jedinými horskými povolaniami medzinárodne sa uznávanými v krajinách nielen v Európe ale i v krajinách celého sveta.

História UIMLA

1989
zástupcovia národných a profesných horských organizácií Rakúska, Belgicka, Francúzska, Veľkej Británie, Írska a Talianska sa stretli za spoločným cieľom vytvoriť obsah a úroveň výcviku pre povolanie horského vodcu. V tomto okamihu bola vytvorená  komisia EMLC.

1992
zástupcovia z Belgicka, Francúzska, Veľkej Británie, Írska, Talianska a Španielska sa stretli, aby ratifikovali ďalšiu normu pre tvorbu profesie európskeho horského vodcu

2004
zástupcovia krajín Andorra, Belgicko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko, Poľsko, Španielsko a Švajčiarsko sa stretli v Plas Brenin v severnom Walese s cieľom vytvoriť dokument – ústavu pre novú úniu medzinárodných horských sprievodcov (UIMLA). Únia nahradila doterajšiu EMLC a otvorila sa tak cesta všetkým národom a sprievodcom, ktorí majú záujem o povolanie "Medzinárodný horský sprievodca"(IML). UIMLA a jej základné dokumenty boli formálne podpísané v Chambery vo Francúzsku 27. novembra 2004.

Ciele  a poslanie UIMLA

  • združovanie všetkých horských sprievodcov v jednotlivých krajinách do národných asociácií a byť členom medzinárodnej organizácie UIMLA
  • dosiahnuť, aby vzdelanie a odborná kvalifikácia horského sprievodcu (IML) bolo v Európskej únií podporované a uskutočňovalo sa na základe medzinárodného štandardu UIMLA
  • propagovať povolanie medzinárodného horského sprievodcu (IML)
  • priebežne aktualizovať kvalifikačný štandard a starať sa o jeho rozvoj
  • podporovať, rozvíjať myšlienku „ medzinárodný horský sprievodca – IML“
  • podporovať rozvíjanie vzťahov medzi národnými asociáciami
  • podporovať myšlienku spolupráce s medzinárodnou úniou horských vodcov (IFMGA)

Členské krajiny UIMLA

Andorra

L´Associació de Guies i Acompanyants de Muntanya d´Andorra (AGAMA)


Argentína
 
Associación Argentina de Guías de Montaña
Belgicko

Union Professionnelle des Métiers de la Montagne (UPMM)

Bulharsko

Mountains & people association

Česká republika

Český spolek horských průvodců (CZIML)

Francúzsko

Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne (LESAEM)

Holandsko

Nederlandse Associatie van International Mountain Leaders (NLAIML)

Chorvátsko

Savez gorskih vodiča Hrvatske (SGVH)

Nemecko
 
Verband Deutscher Berg- und Skiführer

Peru

Asociación de Guías Oficiales de Caminata del Perú (AGOC)

Poľsko

Stowarzyszenie Europejskich Przewodników Górskich „LIDER“ (SEPG)

Slovensko

Slovenská asociácia horských sprievodcov

Španělsko

Asociación Española de Guías de Montaña (AEGM)

Švajčiarsko

Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne (ASAM)

Taliansko

Associazione Italiana Mountain Leaders (AIML)

Veľká Británia
 
British Association of International Mountain Leaders (BAIML)

Rumunsko: Societatea ghizilor și liderilor montani

Ašpirantské  krajiny  UIMLA

Rakúsko:
Macedónsko: Macedonian Association of International Mountain Leaders (MKAIML)
Chile:
Japonsko:

Kandidátske  krajiny  UIMLA

Maroko: