Valné zhromaždenie UIMLA v Belgicku (jeseň 2017)


V dňoch 9.-12.11.2017 sa v belgickom meste Namur konalo výročné valné zhromaždenie delegátov UIMLA.
Prvý krát sa VZ koná o deň dohšie stretnutie aby bola možnosť prerokovať viac dôležitých bodov.
V prvý deň rokovania sa schvaľoval rozpočet organizácie na nasledujúci rok spolu s výškou poplatku na člena nárdnej asociácie. 
V rámci rozširovania organizácie sa prezentovali dve nové krajiny (Japonsko a Chile), ktoré sa zároveň stali ašpiratmi na plného člena UIMLA. 
Po odoznení prezentácií nových ašpirantských krajín nasledovali voľby výkonného výboru UIMLA.

Výsledky volieb:
prezident: Ian Spare, Veľká Británia, BAIML
viceprezident: Sylvain Jugand, Francúzsko, SNAM
tajomník: Marie-Anne Berazategui, Švajčiarsko, ASAM
pokladník: Gabriel Deramaix, Belgicko, UPMM
technická komisia: Bill Bailey, Veľká Británia, zástupca CZIML

Nasledovali rokovania k úpravám základného dokumentu IML - Standard UIMLA, Pripravovaná je základná unifikácia metodických materiálov pre vzdelávanie medzinárodných horských sprievodcov. 
Dohodnutá a schválená bola spolupráca s UIAA.Schválená bola zmena grafickej podoby webovej stránky UIMLA.
Nasledujúce výročné valné zhromaždenie UIMLA bude 8.-11.11.2018 na Slovensku.