Vitajte na stránke Slovenskej asociácie horských sprievodcov, ktorá ako jediná na Slovensku odborne a profesne zastrešuje horských sprievodcov a medzinárodných horských sprievodcov.

 

Oznamovacia povinnosť zahraničných medzinárodných horských sprievodcov UIMLA pri pôsobení v SR


Toto je dokument, ktorý sa týka nahlasovacej povinnosti zahraničných IML, ktorí chcú vykonávať svoju činnosť na Slovensku.

Otvárame kurz pre medzinárodných horských sprievodcov

Unpublished

Po ukončení prvého kurzu pre medzinárodných horských sprievodcov (IML) budeme v nasledujúcom roku otvárať nový kurz, ktorý bude obohatený o novinky v príjímacom procese, čím musíme splniť literu zákona. Samotný kurz bude prebiehať s malými úpravami v podobnom rozsahu, ako ten predchádzajúci. 

Valné zhromaždenie UIMLA v Andorre (jar 2016)


V dňoch 28.4.-1.5.2016 sa v andorskom horskom mestečku konalo valné zhromaždenie UIMLA.